În Ministerul Apărării Naţionale auditul public intern se exercită de către Direcţia audit intern şi secţiile audit intern teritoriale.
     Direcţia audit intern este structura centrală distinctă, specializată, unică, a cărei funcţionare este reglementată prin Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
     Direcţia audit intern îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, precum şi a actelor normative specifice în vigoare.
      În anul 2014, prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 67/17.06.2014, au fost aprobate Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, în scopul armonizării activităţii Direcţiei audit intern cu legislaţia naţională în acest domeniu.
     Direcţia audit intern este formată dintr-o structură centrală şi structuri teritoriale subordonate nemijlocit şefului direcţiei, care exercită activităţi de audit public intern la structurile militare din zonele de responsabilitate, stabilite de şeful Direcţiei audit intern.
     Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit public intern în cadrul MApN, se înfiinţează şi funcţionează pe lângă Direcţia audit intern, Comitetul de audit intern, organism cu caracter consultativ, având ca scop să faciliteze relaţia dintre Direcţia audit intern şi conducerea Ministerului Apărării Naţionale.

 
Top