SFERA DE ACTIVITATE
      Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în structurile centrale, structurile şi forţele subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.
Top