Scurt istoric


      Începând cu data de 01.07.2000, prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 67 din 29.06.2000, în cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, a fost înfiinţată Direcţia audit intern, în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale.
     În acelaşi an, aproape la o lună de la înfiinţarea direcţiei, au fost elaborate şi aprobate, cu OMApN nr. M.81/2000, primele norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea auditului intern în Ministerul Apărării Naţionale.
      Activitatea desfăşurată de structurile de audit, în perioada de început, a fost benefică Ministerului Apărării Naţionale, aflat în plin proces de restructurare şi reorganizare, deoarece auditul s-a implicat în mod profesionist în supravegherea fluxurilor financiare şi materiale specifice acestui proces, asigurând astfel, ţinerea sub control a riscurilor de prejudiciere a patrimoniului aflat în administrarea instituţiei.
      Apariţia Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, în baza căreia instituţiile publice îşi organizează activitatea de audit intern, a reglementat toate aspectele neclare, ţara noastră având în acest moment un cadru normativ adecvat, acceptat de Comisia Europeană şi armonizat cu sistemele similare din ţările europene.
      Pentru armonizarea cu legislaţia naţională, Direcţia audit intern a elaborat, “Normele privind exercitarea activităţii de audit public intern în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 87 din 02.07.2003.
     Având la bază reglementări naţionale dar şi sectoriale, locul şi rolul Direcţiei audit intern în cadrul instituţiei militare au fost stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia audit intern fiind definită ca structura centrală subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale, care coordonează şi execută activităţile de audit public intern în Armata României.
       Perioada transformărilor legislative a continuat cu apariţia Legii nr. 191/2011 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, act normativ prin care se înfiinţează comitetele de audit în cadrul instituţiilor publice cu bugete anuale mai mari de 2 mld. lei şi se introduce obligativitatea atestării naţionale a auditorilor interni din sectorul public.
       În anul 2014, prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 67/17.06.2014, au fost aprobate noile „Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale”, în scopul armonizării cu legislaţia naţională în acest domeniu, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Top