Datele referitoare la activitatea Direcției Audit Intern sunt cuprinse centralizat în raportul anual întocmit la nivelul Ministerului Apărării Naționale.
Top