Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
          Colonel dr. Marcu Radu-Viorel
          e-mail: audit_intern@mapn.ro
          tel.: 0737123753, 021/3195858 int. 2709, 2284
          fax: 021/3195834


Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001(.doc)

Modalități  de contestare a deciziei instițutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (2) (.doc)


- Pentru descărcarea unui model de petiție accesați această pagină.


Răspunsurile furnizate petiționarilor vor avea în vedere prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE pentru prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal (Regulamentul general de protecție a datelor).

Top