Baza legală


Activitatea de audit public intern în armată se exercită pe baza următoarelor acte normative:
 

​
Top