Program de funcţionare al Direcţiei audit intern:
08.00 - 16.00

Contact şi program de audienţă

Strada Drumul Taberei nr. 7 – 9, sector 6, Bucureşti
Modul de înscriere la audienţe:
 - telefonic, la nr. 021/3195858, interior 3029

 - prin fax: 021/3195834
 - prin email: audit_intern@mapn.ro
Programările şi confirmările se fac în săptămâna următoare celei în care s-a efectuat solicitarea                                 

       
Program audienţe:      
Şeful Direcţiei audit intern – luni între orele 14.00 – 16.00

Locţiitorul şefului Direcţiei audit intern – marţi între orele 14.00 – 16.00
Petiţii
Modul de transmitere a petiţiilor:- prin email, pe adresa audit_intern@mapn.ro
PETIŢIE ON_LINE
  -model-
Nume şi prenume
Adresă
Telefon
Adresa de email
Conţinutul pe scurt şi solicitări
 
       

 

Top