DIRECȚIA AUDIT INTERN

 

Direcția audit intern

     În Ministerul Apărării Naționale auditul public intern se exercită de către Direcția audit intern și serviciile audit intern teritoriale.
     Direcția audit intern este structura centrală distinctă, specializată, unică, a cărei funcționare este reglementată prin Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
     Direcția audit intern își exercită atribuțiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, precum și a actelor normative specifice în vigoare.
      În anul 2014, prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 67/17.06.2014, au fost aprobate Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naționale, în scopul armonizării activității Direcției audit intern cu legislația națională în acest domeniu.
     Direcția audit intern este formată dintr-o structură centrală și structuri teritoriale subordonate nemijlocit șefului direcției, care exercită activități de audit public intern la structurile militare din zonele de responsabilitate, stabilite de șeful Direcției audit intern.
     Pentru îmbunătățirea activității de audit public intern în cadrul MApN, se înființează și funcționează pe lângă Direcția audit intern, Comitetul de audit intern, organism cu caracter consultativ, având ca scop să faciliteze relația dintre Direcția audit intern și conducerea Ministerului Apărării Naționale.