DIRECȚIA AUDIT INTERN

Sfera de activitate

 
     Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în structurile centrale, structurile și forțele subordonate acestora din Ministerul Apărării Naționale, precum și în structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.