DIRECȚIA AUDIT INTERN

Scurt istoric

 
     Începând cu data de 01.07.2000, prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. MS 67 din 29.06.2000, în cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale, a fost înființată Direcția audit intern, în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale.
     În același an, aproape la o lună de la înființarea direcției, au fost elaborate și aprobate, cu OMApN nr. M.81/2000, primele norme metodologice privind organizarea și funcționarea auditului intern în Ministerul Apărării Naționale.
      Activitatea desfășurată de structurile de audit, în perioada de început, a fost benefică Ministerului Apărării Naționale, aflat în plin proces de restructurare și reorganizare, deoarece auditul s-a implicat în mod profesionist în supravegherea fluxurilor financiare și materiale specifice acestui proces, asigurând astfel, ținerea sub control a riscurilor de prejudiciere a patrimoniului aflat în administrarea instituției.
      Apariția Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, în baza căreia instituțiile publice își organizează activitatea de audit intern, a reglementat toate aspectele neclare, țara noastră având în acest moment un cadru normativ adecvat, acceptat de Comisia Europeană și armonizat cu sistemele similare din țările europene.
      Pentru armonizarea cu legislația națională, Direcția audit intern a elaborat, “Normele privind exercitarea activității de audit public intern în Ministerul Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 87 din 02.07.2003.
     Având la bază reglementări naționale dar și sectoriale, locul și rolul Direcției audit intern în cadrul instituției militare au fost stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Apărării Naționale, Direcția audit intern fiind definită ca structura centrală subordonată nemijlocit ministrului apărării naționale, care coordonează și execută activitățile de audit public intern în Armata României.
       Perioada transformărilor legislative a continuat cu apariția Legii nr. 191/2011 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, act normativ prin care se înființează comitetele de audit în cadrul instituțiilor publice cu bugete anuale mai mari de 2 mld. lei și se introduce obligativitatea atestării naționale a auditorilor interni din sectorul public.
       În anul 2014, prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 67/17.06.2014, au fost aprobate noile „Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naționale”, în scopul armonizării cu legislația națională în acest domeniu, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.