DIRECȚIA AUDIT INTERN

       

        Șeful Direcției Audit Intern nu are atribuită calitatea de ordonator de credite. Asigurarea financiară și materială este realizată de structurile de specialitate din Ministerul Apărării Naționale.

         Datele referitoare la buget, bilanț și achiziții publice se regăsesc centralizat pe site-ul Ministerului Apărării Naționale.