DIRECȚIA AUDIT INTERN

Regulamentul de organizare și funcționare

 
     Atribuțiile Direcției audit intern sunt stabilite prin Legea nr.  346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată.
         Domeniile de activitate și atribuțiile Direcției audit intern sunt cuprinse detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Apărării aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 19/2021 cu modificările și completările ulterioare, acesta fiind clasificat potrivit legii.