DIRECȚIA AUDIT INTERN

Baza legala a activitatii de audit public intern
in Armata României

 

Activitatea de audit public intern în armată se exercită pe baza următoarelor acte normative: