DIRECȚIA AUDIT INTERN
   
     General de brigadă TOMOIALĂ‚ MARIUS-GABRIEL
     Șeful Direcției audit intern a Ministerului Apărării Naționale

 Date personale:
Data nașterii: 23.07.1974
Locul nașterii: Brăila
Naționalitatea: română
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
 
Educație și formare:
 1. 2017 - Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul securității și apărării naționale ”Probleme actuale ale securității naționale”, Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare;
 2. 2013 - Doctorat în științe militare și informații, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”;
 3. 2012 – Certificare privind asigurarea în managementul riscului (CRMA), Institutul Auditorilor Interni din S.U.A.;
 4. 2010 – Curs „Programul de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”;
 5. 2009 – Program de perfecționare pentru ocupația ”Formator”, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București;
 6. 2008 – Curs postuniversitar ”Audit financiar contabil și fiscal”, Academia de Studii Economice;
 7. 2007 – Auditor intern certificat internațional (CIA), Institutul Auditorilor Interni din S.U.A.;
 8. 2004 – Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice;
 9. 2004 – Curs avansat de logistică, Academia Tehnică Militară;
 10. 1999 – Facultatea de Blindate și Aviație, Academia Tehnică Militară.
 
Experiență profesională:
 1. Octombrie 2021 - șeful Direcției audit intern
 2. Aprilie 2018 – octombrie 2021: locțiitor al șefului Direcției audit intern
 3. Octombrie 2017 – aprilie 2018: șef Serviciu metodologie, evaluare, planificare și audit
 4. Mai 2016 – octombrie 2017: șef Secție metodologie, evaluare, planificare activități și resurse
 5. Iunie 2012 – mai 2016: șef Compartiment valorificare date audit și monitorizare recomandări
 6. Iulie 2010 – mai 2012: șef Birou audit de sistem la Secția audit intern teritorială nr. 1 București
 7. Noiembrie 2008 – iunie 2010: ofițer 2 în Compartiment valorificare date audit și monitorizare recomandări
 8. Decembrie 2007 – octombrie 2008:ofițer 2 în Birou urmărire plan și verificare date audit
 9. Februarie 2007 – noiembrie 2007: ofițer 3 în Birou metodologie și reglementări privind auditul public intern
 10. Iunie 2004 – ianuarie 2007: ofițer 4,3 în Biroul metodologie al Direcției audit intern
 11. Mai 2003 – mai 2004: ofițer 5 (și șef compartiment) în Compartimentul planificare, urmărire și normare a producției al Centrului 255 Mentenanță Radiolocație
 12. Mai 1999 – aprilie 2003: șef Atelier reparații și mecanisme în mișcare la Baza 255 Fabricat și Reparat Tehnică de Apărare Antiaeriană
 
Limbi străine cunoscute:
Engleză